بازار کارگران

اهداف پروژه:

کاهش سفرهای درون شهری                                              صرفه جویی در وقت شهروندان جهت خریدروزانه

کاهش مصرف سوخت و در نتیجه آلودگی هوا                          نظارت مستمر و مناسب بر چگونگی نحوه توزیع وقیمت کالاها

کاهش ترافیک شهری                                                        درآمدهای پایدار

ایجاد مکانهای مناسب جهت توزیع کالاهای یارانه ای و دیگر کالاهای ستاد تنظیم بازار

کاهش فروشندگان دوره گرد و در نهایت پاکسازی سطح شهر

عرضه کالاها با ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار