اقتصاد مقاومتی

اهداف اقتصاد مقاومتی

1ـ تکریم کار و ارتقای فرهنگ کار

2ـ تقویت و توسعه کار شایسته و کارآفرینی

3ـ افزایش انعطاف پذیری بازار کار

4ـ ارتقاء قابلیت‌های رقابتی محصولات و خدمات

5ـ ارتقاء شاخص‌های سهولت کسب و کار و کارآفرینی

6ـ بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌ها با رویکرد شفاف‌سازی

7ـ فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور.

8ـ استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد.

9ـ حمایت ازتولید ملی

10ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی

11ـ‌ مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات

12ـ ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها

13ـ فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

14ـ ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی

15ـ کاهش سطح بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار

16ـ ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اقتصادی ایمن و مقاوم و خود کفایی که آرزوی هر ملتی است.

 جمع بندی

اینها گوشه ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.