اقتصاد مقاومتی

اهداف اقتصاد مقاومتی

۱ـ تکریم کار و ارتقای فرهنگ کار

۲ـ تقویت و توسعه کار شایسته و کارآفرینی

۳ـ افزایش انعطاف پذیری بازار کار

۴ـ ارتقاء قابلیت‌های رقابتی محصولات و خدمات

۵ـ ارتقاء شاخص‌های سهولت کسب و کار و کارآفرینی

۶ـ بازنگری مقررات و رویه‌های مرتبط با فعالیت‌ها با رویکرد شفاف‌سازی

۷ـ فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی کشور.

۸ـ استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد.

۹ـ حمایت ازتولید ملی

۱۰ـ حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱۱ـ‌ مردمی کردن اقتصاد از طریق میدان دادن به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات

۱۲ـ ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریم ها

۱۳ـ فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی

۱۴ـ ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه کالایی

۱۵ـ کاهش سطح بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار

۱۶ـ ایجاد شرایطی نسبتاً پایدار، اقتصادی ایمن و مقاوم و خود کفایی که آرزوی هر ملتی است.

 جمع بندی

اینها گوشه ای از اهداف اقتصاد مقاومتی است که تنها با امتداد راه جهاد اقتصادی میسر خواهد شد. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.