معرفی مدیر عامل

نام :   علیرضا

نام خانوادگی :   عباسی

محل تولد : بیرجند

 آخرین مدرک   تحصیلی :  کارشناسی ارشد زراعت

سال خدمت : 14 سال

سوابق کاری : 

  • کارشناس فضای سبز شهرداری بیرجند از سال 83 الی 84
  • شهردار ناحیه 3 بیرجند از سال 84 الی 85 قبل از تشکیل مناطق شهری
  • شهردار ناحیه 4 بیرجند از سال 85 تا 86 قبل از تشکیل مناطق شهری
  • شهردار ناحیه 1 بیرجند از سال 86 تا 87 قبل از تشکیل مناطق شهری
  • مسئول نظارت بر تخلفات ساختمانی شهرداری بیرجند از سال87تا88
  • معاون و مسئول خدمات شهری منطقه 2 شهرداری بیرجند از سال 88 تا91
  • شهردار منطقه 2 بیرجند از ابتدای سال92 تا اواخر سال 92 .
  • مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند از اواخر سال 92تا کنون