معرفی رئیس سازمان

نام :   حسن

نام خانوادگی :   دلپسند


مدیر پدافند غیر عامل شهرداری بیرجند و مربی تخصصی پدافند غیرعامل با مجوز سازمان پدافند غیرعامل کشور
عضو کارگروه زیرساخت های کشوری سازمان پدافند غیر عامل کشور
مسئول حراست شهرداری منطقه یک بیرجند
سرپرست شهرداری قهستان ، مسئول حراست وکارشناس حقوقی شهرداری قهستان