احداث غرفه ارزاق عمومی

احداث دو غرفه ارزاق عمومی در میدان آزادی جنب پارک ثامن با مشارکت بخش خصوصی