احداث خودپرداز

  • احداث و راه اندازی ۲عدد خودپرداز در بازار غفاری وبازار بهشتی (چهارشنبه بازار ) با مشارکت بخش خصوصی با مبلغ ۸۰ میلیون ریال