احداث خودپرداز

  • احداث و راه اندازی 2عدد خودپرداز در بازار غفاری وبازار بهشتی (چهارشنبه بازار ) با مشارکت بخش خصوصی با مبلغ 80 میلیون ریال