احداث غرفه ارزاق عمومی

  • ساخت وراه اندازی ۲غرفه ارزاق عمومی جهت رفاه حال شهروندان د جاده سلامت با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال