احداث غرفه ارزاق عمومی

  • ساخت وراه اندازی 2غرفه ارزاق عمومی جهت رفاه حال شهروندان د جاده سلامت با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار 300 میلیون ریال