مشارکت بخش خصوصی در میدان تره بار

مشارکت بخش خصوصی در میدان تره بار

احداث 12غرفه جهت عرضه مرغ،مجتمع نانوایی،میوه و تره بار در ضلع غرب میدان تره بار با مشارکت بخش خصوصی با مبلغ حدود 3.600.000 ریال به متراژ 600 متر مربع توسط سازمان در دست احداث می باشد.