قدردانی از ایثارگران

قدردانی از ایثارگران

تقدیر و قدردانی مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری از ایثارگران و جانبازان شهرداری بیرجند