شب یلدا

شب یلدا

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردهای کشاورزی به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و رفاه حال شهروندان عزیز و فهیم شهرستان بیرجند میزان عرضه مستقیم انواع میوه و تره بار را در بازار روزها، روزبازارها وکانکس های سطح شهر را 800 تن اعلام نموده که نسبت به هفته قبل 300 تن افزایش یافته است . این میزان عرضه نقش بسزایی در ثبات و کاهش قیمتها در تمام سال و بخصوص در شب یلدا داشته و خواهد داشت .