نویسنده: admin

مزایده غرفه ها

مزایده غرفه ها

فرم های شرکت در مزایده اجاره غرفه ­های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی شهرداری بیرجند برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید فرم های مربوط به مزایده را شامل قانون منع مداخله کارمندان، فرم های شرایط شرکت در مزایده،فرم 30

بیشتر