نویسنده: admin

شب یلدا

شب یلدا

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردهای کشاورزی به مناسبت فرارسیدن شب یلدا و رفاه حال شهروندان عزیز و فهیم شهرستان بیرجند میزان عرضه مستقیم انواع میوه و تره بار را در بازار روزها، روزبازارها وکانکس های سطح شهر را 800
بیشتر