دسته: دسته‌بندی نشده

بازار روز خیابان شهید بهشتی به صورت هر روز بازار بازگشایی شد

بازار روز خیابان شهید بهشتی به صورت هر روز بازار بازگشایی شد

بازار خیابان شهید بهشتی(چهارشنبه بازارسابق) به منظور ساماندهی دستفروشان و عرضه کنندگان سیار میوه و تره بار و ارزاق عمومی سطح شهر و به درخواست اهالی محترم محله های پایین شهر،انقلاب، سجادشهر،معصومیه و..... به صورت هر روز بازارمانند بازار مسافر،
بیشتر